Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
20.11.2023 - 07:27 strona: zaktualizowano Deklaracja dostępności - 2023-03-27. Marta Kossak
20.11.2023 - 07:13 strona: zaktualizowano ETR - informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Marta Kossak
13.11.2023 - 20:39 strona: zaktualizowano Deklaracja dostępności - 2023-03-27. Administrator techniczny
13.11.2023 - 20:38 strona: zaktualizowano Deklaracja dostępności - 2023-03-27. Administrator techniczny
13.11.2023 - 20:28 strona: zaktualizowano Deklaracja dostępności - 2023-03-27. Administrator techniczny
07.11.2023 - 21:09 strona: zaktualizowano Dane teleadresowe Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa wielkopolskiego. Administrator techniczny
07.11.2023 - 21:08 strona: zaktualizowano Dane teleadresowe Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa wielkopolskiego. Administrator techniczny
06.11.2023 - 19:48 strona: usunięto Rozpoczęcie budowy. Administrator techniczny
06.11.2023 - 19:47 strona: dodano Rozpoczęcie budowy. Administrator techniczny
06.11.2023 - 14:29 strona: zaktualizowano Oświadczenia o kontroli zarządczej. Administrator techniczny
06.11.2023 - 13:28 strona: zaktualizowano Dane teleadresowe Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Marta Kossak
06.11.2023 - 13:23 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji publicznej nieudostępnianej w BIP. Marta Kossak
06.11.2023 - 13:20 strona: zaktualizowano Skargi. Marta Kossak