Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej jest:

Marta Kossak
Adres: al. Niepodległości 16/18
61- 713 Poznań
tel.  61 854 11 54
fax 61 854 18 34
e-mail: m.kossak@winbpoznan.pl

Nadzór merytoryczny prowadzą:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnicy Wydziałów i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy, których informacja publiczna dotyczy.