Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu jest jedynym internetowym serwisem informacyjnym Inspektoratu, o czym informuje znak graficzny znajdujący się na górze strony po prawej stronie nazwy urzędu.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe umieszczone poniżej nagłówka. Poszczególne pozycje menu dzielą się na kolejne, które to wyświetlają się w lewej kolumnie i grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. 
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach niektórych kategorii utworzone zostały podkategorie.
Biuletyn Publiczny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu jest dostosowany do korzystania z niego na różnych urządzeniach, także mobilnych.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące pozycje i przyciski:

  • kliknięcie w nagłówek strony lub logo Inspektoratu, umożliwia przejście do strony głównej BIP Inspektoratu,
  • wyszukiwarka w nagłówku umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku,
  • logotyp Biuletynu Informacji Publicznej wskazujący, że użytkownik znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu,
  • kliknięcie w logotyp Służby Cywilnej, umożliwia przejście do serwisu Służby Cywilnej, 
  • kliknięcie w logotyp Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, znajdujący się w prawej kolumnie, umożliwia przejście do strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
  • kliknięcie w logotyp portalu E-budowlnictwo, znajdujący się w prawej kolumnie, umożliwia przejście do strony E-budownictwo, stworzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, umożliwiający dostęp do dziedzinowych portali w zakresie budownictwa, 
  • przycisk "Mapa serwisu", w dolnej części strony, na niebieskim pasku, wyświetla pełne drzewo menu przedmiotowego,
  • przycisk "Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej", w dolnej części strony, na niebieskim pasku, wyświetla dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.